Pokemon Mega Adventure ( PC )

Luster, một Huấn luyện viên mới bắt đầu hành trình của riêng mình để hoàn thành nghiên cứu của Giáo sư Oak. ...
GAME PC
GAME PC

Pokemon Zeta ( PC )

Pokemon Zeta bạn điều khiển một cậu bé bắt đầu sự nghiệp huấn luyện Pokémon ...

Pokemon White 2 ( NDS )

Câu chuyện trong Pokémon Black and White 2 xảy ra hai năm sau sự kiện của Pokémon Black and White, và rất ...
GAME PC

Posts navigation