POKEMON

Pokemon Compass

Tất cả Pokémon HOME hiện có sẵn đã được thêm vào trò chơi. Một Pokédex ...
GAME PC

The Quarry

Khi mặt trời lặn vào ngày cuối cùng của trại hè, các cố vấn tuổi ...
POKEMON

Pokemon Iridio

Ở vùng Klim, Pokémon Combats bị từ chối và cau mày vì chúng làm xáo ...

Posts navigation