GBA

Pokemon Sors

Nhật thực lớn đã xảy ra ở vùng Hupest 300 năm trước, sau đó là ...
GBA

Pokemon Top Secret

Bạn 16 tuổi và sống ở vùng Orre. Hôm nay gia đình bạn chuyển đến ...
GBA

Pokemon Sky Twilight

Vùng Crocus là một trong những khu vực phổ biến nhất trong Thế giới Pokemon, ...

Pokemon Yuval

Pokemon Yuval is a new Fire Red hack by Ishrak’s Poketips with a New Story, New Region, Mega Evolution, Generation 8 Pokemon, and much more to discover. ...
GBA
GBA

Pokemon New Beyond

Vùng Alpine là một trong những khu vực được yêu thích nhất. Tuy nhiên, có một ...

Posts navigation