Pokemon Dreams

Pokemon Dreams là một bản hack lấy bối cảnh ở một khu vực mới với một câu chuyện mới. Nhân vật chính, ...
POKEMON

Pokemon Heart Gold ( NDS )

Đây là một ROM dựa trên Pokemon Heart Gold Golden Edtion của Blazing Magmar. Vì vậy, trò chơi này giống với Pokemon ...
POKEMON

Posts navigation