Pokemon Rosen

Bạn là con trai của CEO của Cyber, tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới. Pokémon, một thương hiệu đã chết từ ...
POKEMON

Pokemon Stone Dragon 3

Trò chơi diễn ra ở Vùng Unova, với Pokémon từ thế hệ đầu tiên đến thế hệ thứ sáu. Trên hành trình của ...
POKEMON
POKEMON

Pokemon Syvin

Hành trình qua Pokémon Syvin, một trò chơi nơi bạn khám phá khu vực và ...

Posts navigation