EMULATOR GAMES

EMULATOR GAMES

link game sẽ được cập nhật liên tục, anh em nào cần game gì thì bình luận bên dưới để mình cập nhật thêm nhé. Tks moi người rất nhiều 😀

Mario ROMs

 • Super Mario World Nes :Download
 • Super Mario Advance 4 – Super Mario Bros. 3 (V1.1) GBA :Download
 • Mario Kart 64 (V1.1) N64 :Download
 • Super Mario Bros Nes :Download
 • New Super Mario Bros. (Psyfer) NDS :Download
 • Super Mario Advance 2 – Super Mario World GBA :Download
 • New Super Mario Bros Wii :Download
 • Super Mario All-Stars SNES :Download
 • Super Mario Kart SNES :Download
 • Classic NES – Super Mario Bros. GBA :Download
 • Super Mario All-Stars + Super Mario World SNES :Download

Mortal Kombat ROMs

 • Mortal Kombat – Unchained download for PSP :Download
 • Ultimate Mortal Kombat 3 download for SNES :Download
 • Mortal Kombat download for SNES :Download
 • Mortal Kombat Advance download for GBA :Download
 • Mortal Kombat – Armageddon – Premium Edition download for PS2 :Download
 • Mortal Kombat 4 download for N64 :Download
 • Mortal Kombat Shaolin Monks download for Xbox :Download
 • Mortal Kombat II (V1.1) download for SNES :Download
 • Mortal Kombat Trilogy [SLUS-00330] download for PSX :Download
 • Mortal Kombat Trilogy (V1.2) download for N64 :Download
 • Ultimate Mortal Kombat 3 download for Sega :Download
 • Mortal Kombat – Deadly Alliance download for GBA :Download
 • Mortal Kombat – Deception download for PS2 :Download
 • Mortal Kombat 3 download for SNES :Download
 • Mortal Kombat 4 [SLUS-00605] download for PSX :Download

Zelda ROMs

 • Legend Of Zelda, The – Ocarina Of Time (V1.2) download for N64 :Download
 • Legend Of Zelda, The – The Minish Cap download for GBA :Download
 • Legend Of Zelda, The – A Link To The Past download for SNES :Download
 • Legend Of Zelda, The – A Link To The Past Four Swords download for GBA :Download
 • Legend Of Zelda, The – Majora’s Mask download for N64 :Download
 • Zelda – The Legend Of Zelda download for NES :Download
 • Legend Of Zelda The The Wind Waker download for GameCube :Download
 • Legend Of Zelda The Twilight Princess download for GameCube :Download
 • Legend Of Zelda, The – Ocarina Of Time – Master Quest download for N64 :Download
 • Legend Of Zelda – Phantom Hourglass, The download for NDS :Download
 • The Legend Of Zelda – Twilight Princess download for WII :Download
 • Legend Of Zelda, The – Link’s Awakening DX (V1.2) download for GBC :Download
 • Classic NES – The Legend Of Zelda download for GBA :Download
 • Legend Of Zelda – Spirit Tracks, The (US) download for NDS :Download
 • Legend Of Zelda, The – Oracle Of Ages download for GBC :Download

Yu-Gi-Oh! ROMs

 • Yu-Gi-Oh! – GX Duel Academy download for GBA :Download
 • Yu-Gi-Oh! – The Sacred Cards download for GBA :Download
 • Yu-Gi-Oh! – Forbidden Memories [SLUS-014.11] download for PSX :Download
 • Yu-Gi-Oh! – The Eternal Duelist Soul download for GBA :Download
 • Yu-Gi-Oh! – Ultimate Masters 2006 download for GBA :Download
 • Yu-Gi-Oh! – Nightmare Troubadour download for NDS :Download
 • Yu-Gi-Oh! 5D’s World Championship 2011 – Over The Nexus download for NDS :Download
 • Yu-Gi-Oh! – World Championship Tournament 2004 download for GBA :Download
 • Yu-Gi-Oh! – Reshef Of Destruction download for GBA :Download
 • Yu-Gi-Oh! World Championship 2008 download for NDS :Download
 • Yu-Gi-Oh! 5D’s – Stardust Accelerator – World Championship 2009 (EU) download for NDS :Download
 • Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition (Eurasia) download for GBA :Download
 • Yu-Gi-Oh! GX – Spirit Caller download for NDS :Download
 • Yu-Gi-Oh! – Dungeon Dice Monsters download for GBA :Download
 • Yu-Gi-Oh! 5D’s – World Championship 2010 – Reverse Of Arcadia download for NDS : Download
 • Yu-Gi-Oh! – Worldwide Edition download for GBA : Download
 • Yu-Gi-Oh! Dark Duel Stories download for GBC :Download
 • Yu-Gi-Oh! – 7 Trials To Glory – World Championship Tournament 2005 download for GBA :Download

Pokemon ROMs

 • Pokemon – Ruby Version (V1.1) download for GBA :Download
 • Pokemon – Leaf Green Version (V1.1) download for GBA :Download
 • Pokemon – SoulSilver Version download for NDS :Download
 • Pokemon – Emerald Version download for GBA :Download
 • Pokemon – Fire Red Version (V1.1) download for GBA :Download
 • Pokemon – HeartGold Version download for NDS :Download
 • Pokemon – Black Version download for NDS :Download
 • Pokemon Platinum Version (US) download for NDS :Download
 • Pokemon Ultra Violet (1.22) LSA (Fire Red Hack) download for GBA : Download
 • Pokemon – Ruby Version (V1.1) download for GBA :Download
 • Pokemon – Leaf Green Version (V1.1) download for GBA :Download
 • Pokemon – SoulSilver Version download for NDS :Download
 • Pokemon Jupiter – 6.04 (Ruby Hack) download for GBA : Download
 • Pokemon – Black Version 2 (frieNDS) download for NDS :Download
 • Pokemon – Yellow Version download for GBC :Download
 • Pokemon Diamond download for NDS :Download
 • Pokemon – White Version download for NDS :Download
 • Pokemon – Sapphire Version (V1.1) download for GBA :Download
 • : – Download
 • : – Download
 • : – Download
 • : – Download
 • : – Download
 • : – Download
 • : – Download
 • : – Download
 • : – Download
 • : – Download
 • : – Download
 • : – Download

Updating….

Game hay

Nhận thông báo qua email
Nhận thông báo cho
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận