GAME PC

HITMAN 3

Cái chết đang chờ đợi. Đặc vụ 47 trở lại trong HITMAN 3, cái kết ...