HƯỚNG DẪN GAME POKEMON

Tổng hợp tất cả code và password Wonder Mail – Pokemon Mystery Dungeon DX

Pokemon Mystery Dungeon Rescue Team DX là bản remake của Blue/Red Rescue Team trên GBA. Và cũng như phiên bản gốc, bạn có thể nhập một số code để nhận được các vật phẩm miễn phí.

Tới Wonder Mail bấm “X”. Rồi chọn Others từ menu hiện lên. Sau đó chọn Save and go to the main menu. Tại màn hình chính, bạn sẽ thấy icon Wonder Mail để bạn nhập code nhận vật phẩm miễn phí.

Pokemon Mystery Dungeon Rescue Team DX Wonder Mail
DX Gummi

H6W7K262 – DX Gummi x2

XMK95K49 – Rainbow Gummi x3, DX Gummi x1

6XWHH7JM – Rainbow Gummi x3, Accuracy Drink x3

SN3XQSFW – Rainbow Gummi x6

WCJT275J – Rainbow Gummi x3, Power Drink x3

Y490CJMR – Rainbow Gummi x3, PP Up Drink x3

Orbs

Y6493N3S – Foe Hold Orb x3 và Foe Seal Orb x5.

WJNTY478 – Evasion Orb x10

TY26446X – Cleanse Orb x5 và Health Orb x5

SK5P778R – All Power-Up Orb x2, All Dodge Orb x2, All Protect Orb x2

SFSJWK0H – Helper Orb x3 và Revive All Orb x2

QXW5MMN1 – Inviting Orb x3, Rare Quality Orb x3, Wigglytuff Orb x1

NY7JP8QM – One-Shot Orb x2, Petrify Orb x3, Spurn Orb x3

H5FY948M – All Power-Up Orb x3, All Dodge Orb x3

CFSH962H – Slow Orb x5, Quick Orb x5

961WF0MN – See-Trap Orb x5, Trawl Orb x2, Storage Orb x2

7FW627CK – Slumber Orb x5, Totter Orb x5

5PJQMCCJ – Revive All Orb x1, Tiny Reviver Seed x5, Reviver Seed x2

3XNSQMQX – Escape Ore x3, Rollcall Orb x3, Revive All Orb x1

0MN2F0CN – See-Trap Orb x5, Trapbust Ore x5

TM

991Y5K47 — Nhiệm vụ Mareep

92JMR48W — Nhiệm vụ Smoochum

P5R9411S — Flamethrower TM

R13R6XY0 — Thunderbolt TM

PFXQPCN3 — Bulldoze TM

78SH6463 — Focus Blast TM

90P7CQP9 — Shadow Ball TM

XMK5JQQM — Ice Beam TM

XNY8PK40 — Brutal Swing TM

N0R7K93R — Energy Ball TM

W95R91XT — Smart Strike TM

JR4113QS — Waterfall TM

3TY1XW99 — Leech Life TM

Apple, Berry Và Seed

0R7910P7 – Life Seed x2, Carbos x2

1Y5K0K1S – Apple x5, Perfect Apple x3

FSHH6SR0 – Oran Berry x 10, Sitrus Berry x1, Reviver Seed x1

3R62CR63 – Rawst Berry x5, Chesto Berry X5, Tiny Reviver Seed x2

SR0K5QR9 – Joy Seed x3

H8PJTWF2 – Heal Seed x3, Tiny Reviver Seed x2

5JMPH7K5 – Pecha Berry x5, Cheri Berry x5, Tiny Reviver Seed x2

5JSK2CMC – Apple x18

5PJQMCCJ – Tiny Reviver Seed x 5, Reviver Seed x2, Revive All Orb x1

47K2K5R3 – Violent Seed x3, Stun Seed x10, Tiny Reviver Seed x3

N3QW5JSK – Apple x 5, Big Apple x 5

Power Boost Items, Ribbons Và Dojo Tickets

776SJWJS – PP Up Drink x3, Max Elixir x3

90P78R96 – Calcium x 3, Accuracy Drink x3

95R1W6SJ – Special Band x1, Zinc Band x1, Gold Ribbon x1

CMQMFXW6 – Mach Ribbon x1, Gold Ribbon x1

JY3XQW5C – Protein x 2, Iron x2

K0FXWK7J – Calcium x2, Zinc x2

MCCH6XY6 – Power Drink x3, Iron x3

XT498SP7 – Power Drink x2, Accuracy Drink x2, PP Up Drink x2

Y9911412 – Bronze Dojo Ticket x3, Silver Dojo Ticket x2, Gold Dojo Ticket x1

25QQTSCR – Power Band x1, Defense Scarf x1, Gold Ribbon x1

Các Vật Phẩm Linh Tinh Khác

3TWJMK2C – Corsola Twig x120

45QSPHF4 – Cacnea Spike x 120

6XT1XP98 – Max Ether x18

8QXR93P5 – Geo Pebble x40, Gravelerock x40, Golden Fossil x20

JT3MQY79 – Corsola Twig x120

SH8XMF1T – Cacnea Spike x120

SJP7642C – Max Ether x5, Max Elixir x2

Pokemon Mystery Dungeon Nhiệm Vụ Đặc Biệt

Chú ý: Bạn chỉ nên sử dụng code nhiệm vụ đặc biệt này sau khi đã mở khóa khu vật đó để hoàn thành nhiệm vụ.


Khách – Rhyhorn

Địa Điểm – Silent Chasm (B7F)

Code – R8Y48QXR


Khách – Chingling

Địa Điểm – Silent Chasm (B3F)

Code – R6T1XSH5


Khách – Togetic

Địa Điểm – Frosty Forest (12F)

Code – MHJR625M


Khách – Mantyke

Địa Điểm – Lapis Cave (B10F)

Code – MF0K5CCN


Khách – Roselia

Địa Điểm – Frosty Forest (8F)

Code – K762CJWF


Khách – Dragonair

Địa Điểm – Mt Freeze (17F)

Code – HK5R3N47


Khách – Beautifly

Địa Điểm – Sinister Woods (10F)

Code – CNTSN2F1


Khách – Mareep

Địa Điểm – Mt Steel (5F)

Code – 991Y5K47


Khách – Wailmer

Địa Điểm – Great Canyon (12F)

Code – 0R5H76XQ


Khách – Larvitar

Địa Điểm – Sinister Woods (5F)

Code – 5JSMNWF0


Khách – Misdreavus

Địa Điểm – Lapis Cave (B14F)

Code – 5K0K0K2K


Khách – Slowbro

Địa Điểm – Mt Freeze (11F)

Code – 6Y6SNWHF


Khách – Clefairy

Địa Điểm – Mt Blaze (14F)

Code – 8TT498W8


Khách – Sableye

Địa Điểm – Mt Steel (8F)

Code – 91SR2H5J


Khách – Smoochum

Địa Điểm – Mt Steel (3F)

Code – 92JMR48W

Game hay

Nhận thông báo qua email
Nhận thông báo cho
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận