ARK SURVIVAL EVOLVED

Mã Cheat Ark Survival Evolved

Cách dùng mã cheat ARK Survival Evolved

Để sử dụng mã cheat trong ARK Survival Evolved, bạn chỉ cần nhấn phím Tab, một hộp tin nhắn hẹp sẽ hiện ra ở góc dưới màn hình để bạn nhập mã cheat vào. Để đóng hộp nhập mã, bạn nhấn Tab một lần nữa.

Ở chế độ chơi đơn, bạn chỉ cần gõ cheat ra rồi Enter để kích hoạt nó. Tuy nhiên, ở chế độ chơi mạng, bạn cần phải biết mật khẩu của admin server, rồi gõ mã “EnableCheats <mật khẩu>” trước khi dùng các mã cheat kia.

Ngoài ra, khi chơi mạng, một số mã cheat còn cần phải được gõ theo sau tiền tố “admincheat” mới có thể sử dụng được. Còn nếu chơi đơn thì bạn không cần quan tâm đến tiền tố này.

Dưới đây là danh sách toàn bộ mã cheat của ARK: Survival Evolved, bao gồm cả các mã của ARK: Genesis mới nhất!

Mã cheat nhân vật ARK

God – Bật tắt chế độ bất tử, giúp bạn miễn nhiễm mọi loại sát thương (bạn vẫn có thể bị chết đuối).
InfiniteStats – Luôn vô hạn các chỉ số (máu, sức bền, oxi, thức ăn và nước uống).
GMBuff – Chế độ bất tử kèm với vô hạn chỉ số, ngoài ra còn tăng thêm kinh nghiệm.
EnemyInvisible – Mọi sinh vật sẽ mặc kệ bạn, dù có bị tấn công.
LeaveMeAlone – Kết hợp cả 3 chế độ bất tử, vô hạn chỉ số và mọi sinh vật mặc kệ bạn.

ChangeSize <Giá trị> – Thay đổi kích thước của bạn theo số nhân, giá trị mặc định là 1.
Fly – Cho phép bạn bay. Dùng lệnh “Walk” để trở về bình thường.
Ghost – Kích hoạt chế độ noclip (bay + xuyên tường). Dùng lệnh “Walk” để trở về bình thường.

GiveEngrams – Mở khóa mọi công thức chế đồ.
GiveEngramsTekOnly – Cho bạn mọi công thức Tek.
GiveColors – Cho bạn một lượng vừa đủ của mọi loại thuốc nhuộm.

DoTame – Thuần hóa khủng long được chỉ định (nếu nó có thể thuần hóa được).
ForceTame – Thuần hóa khủng long được chỉ định, và bạn có thể cưỡi nó mà chả cần yên.
ForceTameAOE <Bán kính> – Thuần hóa mọi khủng long trong bán kính chỉ định (mặc định là 2000).

Hack Giáp và Vũ khí ARK

GiveArmorSet <Bậc> <Chất lượng> – Cho bạn đủ bộ giáp của bậc chỉ định và đồng thời cũng trang bị nó.

Bậc giáp có thể được gõ dưới dạng số hoặc từ, bao gồm:

 • 0 (hoặc Cloth)
 • 1 (hoặc Chitin)
 • 2 (hoặc Metal hoặc Flak)
 • 3 (hoặc Tek)
 • Và cũng có thể dùng HideFurDesertGhillieRiotScubaHazard.

Các tùy chọn chất lượng giáp bao gồm: PrimitiveRamshackleApprenticeJourneymanMastercraftAscendantAlpha.

GiveWeaponSet <Bậc> <Chất lượng> – Cho bạn mọi vũ khí trong bậc chỉ định.

Bậc vũ khí có thể được gõ dưới dạng số hoặc từ, bao gồm:

 • 0 (hoặc Primitive): Bow, Pike, Spear, Bola.
 • 1 (hoặc Basic) Assault Rifle, Shotgun, Longneck Rifle, Sword, Grenade.
 • 2 (hoặc Advanced) Compound Bow,  Fabricated Sniper Rifle, Rocket Launcher, C4 Charge.
 • 3 (hoặc Tek): Tek Grenade, Tek Rifle, Tek Railgun, Tek Sword.

Các tùy chọn chất lượng vũ khí cũng tương tự như tùy chọn cho giáp, như đã liệt kê ở trên.

GiveItemSet <Bậc> – Cho bạn mọi trang bị trong bậc chỉ định.

Bậc trang bị có thể được gõ dưới dạng số hoặc từ, bao gồm:

 • 0: 90 Cooked Meat, 200 Stimberry, 2 Waterskin.
 • 1: 2 Water Jar, 200  Stimberry, 90 Cooked Meat, 100 Medical Brew.
 • 2: 100 Medical Brew, 100 Energy Brew, 100 Cactus Broth, 60 Cooked Meat Jerky, 2 Canteen.
 • 3: 5 Shadow Steak Saute, 5 Enduro Stew, 5 Focal Chili, 5 Lazarus Chowder, 100 Medical Brew, 100 Energy Brew, 100 Cactus Broth, 90 Cooked Meat Jerky.
 • Food: 30 Cooked Meat Jerky, 30 Prime Meat Jerky.
 • Water: Canteen Refill.
 • Brews: 100 Medical Brew, 100 Energy Brew.
Lệnh cheat Vật phẩm ARK

Các mã cheat sau sẽ cho bạn ngay vật phẩm được chỉ định, hoặc tặng nó cho một người khác.

Bạn có thể xem danh sách đầy đủ ID của các vật phầm trong ARK tại đây.

GiveItem <Đường dẫn Bản vẽ> <Số lượng> <Chất lượng> <Bản vẽ Bắt buộc>
GiveItemNum <ID Vật phẩm> <Số lượng> <Chất lượng> <Bản vẽ Bắt buộc>

GiveItemToPlayer <ID Người chơi> <Đường dẫn Bản vẽ> <Số lượng> <Chất lượng> <Bản vẽ Bắt buộc>
GiveItemNumToPlayer <ID Người chơi> <ID Vật phẩm> <Số lượng> <Chất lượng> <Bản vẽ Bắt buộc>

Đặt <Bản vẽ Bắt buộc> là “true” hoặc “1” sẽ cho bạn bản vẽ của vật phẩm đó, còn để “false” hay “0” thì cho cả vật phẩm hoàn thiện luôn.

GiveResources – Thêm 50 đơn vị của mỗi loại tài nguyên vào kho đồ của bạn.

Mã hack Khủng long ARK

Bạn có thể xem danh sách đầy đủ ID của các loại sinh vật trong ARK tại đây.

Summon <ID Sinh vật> – Triệu hồi sinh vật chỉ định tại vị trí của bạn.
SummonTamed <ID Sinh vật> – Triệu hồi sinh vật chỉ định và đã được thuần hóa, tại vị trí của bạn.
GMSummon <ID Sinh vật> <Cấp độ> – Triệu hồi sinh vật chỉ định và đã được thuần hóa, với cấp độ được chọn.
GiveDinoSet <Bậc> <Số lượng> – Triệu hồi một bộ sinh vật, tặng kèm yên.

Các tùy chọn bậc có thể được gõ dưới dạng số hoặc từ, bao gồm:

 • 0: Raptor, Dilo, Trike
 • 1: Raptor, Carnotaurus, Thylacoleo
 • 2: Rex, Spino, Paracer, Therizinosaur
 • 3: Rex, Rex cúng Tek Saddle, Daeodon, Yutyrannus, Therizinosaur
 • Flyers: Pteranodon, Tapejara cùng Tek Saddle, Argentavis, Quetzal
 • Mek: 3 Mek, mỗi con đều có đủ thiết bị.
 • SiegeMek: Mek, M.S.C.M., Element, Cannon Shell (Extinction)
 • MissleMek: Mek, M.R.L.M., Element, Rocketpod
 • ShieldMek: Mek, M.D.S.M., Element
 • Argent: Argentavis
 • Extinction: Enforcer, Gasbags, Snow Owl, Gacha, Managarmr, Velonasaur
Mã dịch chuyển ARK

TPCoords <Vĩ độ> <Kinh độ> <Độ cao> – Ngay lập tức đưa bạn đến vị trí chỉ định. Bạn có thể tìm thấy danh sách tọa độ một số địa điểm nổi bật trong ARK tại đây. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm tọa độ chính xác của một điểm từ bản đồ này.
Teleport – Di chuyển bạn về phía trước cho đến khi bạn va phải thứ gì đó
TeleportPlayerIDToMe <ID Người chơi> – Dịch chuyển một người chơi chỉ định tới bạn
TeleportPlayerNameToMe <Tên người chơi> – Dịch chuyển một người chơi chỉ định tới bạn
TeleportToPlayer <ID Người chơi> – Dịch chuyển bạn đến một người chơi chỉ định

Cheat Chế độ Sáng tạo ARK

Chế độ Sáng tạo (Creative Mode) sẽ loại bỏ giới hạn cân nặng và yêu cầu chế tạo, mở khóa mọi bản vẽ, và cho bạn cả chế độ bất tử lẫn vô hạn chỉ số. Ngoài ra, bạn cũng có thể bật tắt bay bằng cách nhấn đúp phím nhảy.

GiveCreativeMode – Đưa bạn vào chế độ Sáng tạo
GiveCreativeModeToTarget – Bật tắt chế độ sáng tạo cho người chơi bạn đang chỉ định
GiveCreativeModeToPlayer <ID Người chơi>
 – Bật tắt chế độ sáng tạo cho một người chơi bằng ID của họ

Cheat Thời tiết, Thời gian ARK

Các mã cheat này cho phép bạn điều khiển thời gian và cả thời tiết trong ARK: Survival Evolved.

The Island:

starttime – Chạy thời gian
stoptime – Ngừng thời gian
heatwave
 – Tăng nhiệt độ
coldfront
 – Giảm nhiệt độ
makeitrain
 – Tạo mưa
fogitup
 – Tạo sương mù

Scorched Earth:

start_superheat – Bắt đầu siêu nóng
stop_superheat
 – Ngưng siêu nóng
start_sandstorm
 – Bắt đầu bão cát
stop_sandstorm
 – Ngưng bão cát
start_electricalstorm
 – Bắt đầu bão sét
stop_electricalstorm
 – Ngưng bão sét
start_rain
 – Bắt đầu mưa
stop_rain
 – Ngưng mưa

Ragnarok:

start rain – Bắt đầu mưa
stop rain
 – Ngưng mưa
start electricalstorm
 – Bắt đầu bão sét
stop electricalstorm
 – Ngưng bão sét
start sandstorm
 – Bắt đầu bão cát
stop sandstorm
 – Ngưng bão cát
start superheat
 – Bắt đầu siêu nóng
stop superheat
 – Ngưng siêu nóng
start_volcano
 – Bắt đầu núi lửa

Aberration:

startquake – Bắt đầu động đất
stopquake
 – Ngưng động đất

Extinction:

start meteors – Bắt đầu thiên thạch

Mã cheat Khủng long ARK: Genesis

Có vài loại khủng long và sinh vật mới xuất hiện trong bản ARK: Genesis. Để triệu hồi chúng, hãy sử dụng mã cheat Summon <ID Sinh vật> hoặc SummonTamed <ID Sinh vật>. Bạn có thể tra ID của các sinh vật mới tại danh sách bên dưới:

Astrocetus:  spacewhale_character_bp_c
Bloodstalker:  bogspider_character_bp_c
Small Ferox:  shapeshifter_small_character_bp_c
Large Ferox:  shapeshifter_large_character_bp_c
Magmasaur: cherufe_character_bp_c
Megachelon: giantturtle_character_bp_c
Insect Swarm: insectswarmchar_bp_c

Hack Vật phẩm ARK: Genesis

Để tạo ra các vật phẩm mới trong bản ARK: Genesis, bạn hãy nhập các mã cheat dưới đây, tương ứng với từng loại:

Tek Claws: cheat gfi claw 1 0 0
Tek Cruise Missile: cheat gfi cruise 1 0 0
Tek Shoulder Cannon: cheat gfi ShoulderCannon 1 0 0
Tek Alarm System: cheat gfi TekAlarm 1 0 0
Tek Hiover-Skiff: cheat gfi HoverSkiff 1 0 0
Tek Jump Pad: cheat gfi JumpPad 1 0 0

Shell Fragment: cheat gfi TurtleShell 1 1 0
Moeder Fang: cheat gfi Flag_EelBoss 1 1 0
VR Boss Fang: cheat gfi Flag_VRBoss 1 1 0
Ambergris: cheat gfi Ambergris 1 1 0
Golden Nugget: cheat gfi GoldenNugget 1 1 0
High Quality Pollen: cheat gfi HighQualityPollen 1 1 0
Golden Striped Megalodon Tooth: cheat gfi RetrieveMegTooth 1 1 0
Alpha X-Trike Skull: cheat gfi TrikeSkullHelmet_Retrieve 1 1 0

Fertilized X-Parasaur Egg: cheat gfi Egg_Para_Fertilized_Bog 1 1 0
Fertilized X-Raptor Egg: cheat gfi Egg_Raptor_Fertilized_Bog 1 1 0
Fertilized X-Spino Egg: cheat gfi Egg_Spino_Fertilized_Bog 1 1 0
Fertilized X-Tapejara Egg: cheat gfi Egg_Tapejara_Fertilized_Bog 1 1 0
Fertilized X-Argentavis Egg: cheat gfi Egg_Argent_Fertilized_Snow 1 1 0
Fertilized X-Yutyrannus Egg: cheat gfi Egg_Yuty_Fertilized_Snow 1 1 0
Fertilized X-Allosaurus Egg: cheat gfi Egg_Allo_Fertilized_Volcano 1 1 0
Fertilized X-Ankylosaurus Egg: cheat gfi Egg_Ankylo_Fertilized_Volcano 1 1 0
Fertilized X-Rex Egg: cheat gfi Egg_Rex_Fertilized_Volcano 1 1 0
Fertilized X-Trike Egg: cheat gfi Egg_Trike_Fertilized_Volcano 1 1 0
Bloodstalker Egg: cheat gfi PrimalItemConsumable_Egg_BogSpider 1 1 0
Fertilized Bloodstalker Egg: cheat gfi Egg_BogSpider_Fertilized 1 1 0
Megachelon Egg: cheat gfi PrimalItemConsumable_Egg_GiantTurtle 1 1 0
Fertilized Megachelon Egg: cheat gfi Egg_GiantTurtle_Fertilized 1 1 0
Magmasaur Egg: cheat gfi Egg_Cherufe_Retrieve 1 1 0

Astrocetus Tek Saddle: cheat gfi SpaceWhaleSaddle_Tek 1 1 0
Magmasaur Saddle: cheat gfi CherufeSaddle 1 1 0
Megachelon Platform Saddle: cheat gfi GiantTurtleSaddle 1 1 0

Corrupted Avatar Boots: cheat gfi Gen1AvatartBoots 1 0 0
Corrupted Avatar Gloves: cheat gfi Gen1AvatarGloves 1 0 0
Corrupted Avatar Helmet: cheat gfi Gen1AvatarHelmet 1 0 0
Corrupted Avatar Pants: cheat gfi Gen1AvatarPants 1 0 0
Corrupted Avatar Shirt: cheat gfi Gen1AvatarShirt 1 0 0

Metal Ocean Platform: cheat gfu OceanPlatform 1 0 0
Wooden Ocean Platform: cheat gfi Wood_OceanPlatform 1 1 0
Pressure Plate: cheat gfi PressurePlate 1 0 0
Moeder Trophy: cheat gfi PrimalItemTrophy_EelBoss 1 1 0
Alpha Moeder Trophy: cheat gfi EelBoss_Alpha 1 1 0
Beta Moeder Trophy: cheat gfi EelBoss_Beta 1 1 0
Gamma Moeder Trophy: cheat gfi EelBoss_Gamma 1 1 0
Master Controller Trophy: cheat gfi PrimalItemTrophy_MasterController 1 1 0

Tier 1 Lootcrate: cheat gfi Lootcrate_lvl1 1 1 0
Tier 2 Lootcrate: cheat gfi Lootcrate_lvl2 1 1 0
Tier 3 Lootcrate: cheat gfi Lootcrate_lvl3 1 1 0

Mini-HLNA: cheat GFI MiniHLNA 1 0 0
Master Controller Helmet: cheat gfi MasterControllerHelmet 1 1 0
Mining Drill: cheat GFI Drill 1 0 0
Fishing Net: cheat GFI fishingnet 1 0 0

Gauntlet Bow: cheat gfi WeaponBow_Gauntlet 1 1 0
Gauntlet Chainsaw: cheat gfi ChainSaw_Gauntlet 1 1 0
Gauntlet Cluster Grenade: cheat gfi WeaponClusterGrenade_Gauntlet 1 1 0
Gauntlet Compound Bow: cheat gfi WeaponCompoundBow_Gauntlet 1 1 0
Gauntlet Fabricated Pistol: cheat gfi WeaponMachinedPistol_Gauntlet 1 1 0
Gauntlet Fabricated Sniper: cheat gfi WeaponMachinedSniper_Gauntlet 1 1 0
Gauntlet Flame Bow: cheat gfi WeaponBow_Flame_Gauntlet 1 1 0
Gauntlet Flame Crossbow: cheat gfi WeaponCrossbow_Flame_Gauntlet 1 1 0
Gauntlet Flame Spear: cheat gfi WeaponSpear_Flame_Gauntlet 1 1 0
Gauntlet Flamethrower: cheat gfi WeapFlamethrower_Gauntlet 1 1 0
Gauntlet Grenade: cheat gfi WeaponGrenade_Gauntlet 1 1 0
Gauntlet Longneck Rifle: cheat gfi WeaponOneShotRifle_Gauntlet 1 1 0
Gauntlet Metal Hatchet: cheat gfi WeaponMetalHatchet_Gauntlet 1 1 0
Gauntlet Metal Sword: cheat gfi WeaponSword_Gauntlet 1 1 0
Gauntlet Pike: cheat gfi WeaponPike_Gauntlet 1 1 0
Gauntlet Pump Shotgun: cheat gfi WeaponMachinedShotgun_Gauntlet 1 1 0
Gauntlet Rocket Launcher: cheat gfi WeaponRocketLauncher_Gauntlet 1 1 0
Gauntlet Sighted Fabricated Pistol:
cheat gfi WeaponMachinedPistol_Holosight_Gauntlet 1 1 0
Gauntlet Simple Pistol: cheat gfi WeaponGun_Gauntlet 1 1 0
Gauntlet Spear: cheat gfi WeaponSpear_Gauntlet 1 1 0
Gauntlet Tek Claws: cheat gfi WeaponTekClaws_Gauntlet 1 1 0
Gauntlet Tek Grenade Launcher:
cheat gfi WeaponTekGrenadeLauncher_Gauntlet 1 1 0
Gauntlet Tek Rifle: cheat gfi TekRifle_Gauntlet 1 1 0
Gauntlet Tek Sniper: cheat gfi TekSniper_Gauntlet 1 1 0
Gauntlet Tek Sword: cheat gfi WeaponTekSword_Gauntlet 1 1 0

Và đó là tất cả những mã cheat ARK: Survival Evolved cực kỳ hữu ích mà bạn nên biết.

Game hay

Nhận thông báo qua email
Nhận thông báo cho
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận