GAME PC

Valheim

Một chiến binh đã chết trong trận chiến, các Valkyrie đã đưa linh hồn bạn ...