POKEMON

Pokemon Smogon Emerald

Trong trò chơi này, bạn có trình học Smogon trong menu, thang cấp độ với số lượng huy hiệu, mọi huấn luyện viên đều có nhóm mẫu OU Gen 3 và sẽ khó hơn khi bạn kiếm được 5 huy hiệu, pokemon hoang dã có các bước di chuyển và giữ vật phẩm ngẫu nhiên, Ultra Ball trong tất cả Martsvà hơn thế nữa Câu chuyện giống như Pokemon Emerald nhưng nó rất tuyệt.  Mỗi huấn luyện viên đều có một nhóm mẫu OU [Gen 3]. Các đội sẽ khó dần lên sau khi bạn kiếm được 5 huy hiệu (xem tệp này để biết mọi thứ liên quan đến Smogon) Pokemon hoang dã được xác định bằng cách sử dụng Smogon. Bạn càng nhận được nhiều huy hiệu

Pokemon được sử dụng càng có nhiều cơ hội trở thành Pokemon hoang dã có các bước di chuyển và giữ các vật phẩm được xác định ngẫu nhiên theo cách sử dụng. Bạn càng nhận được nhiều huy hiệu, bộ di chuyển và vật phẩm được giữ của chúng càng tốt. Smogon learner trong menu Bắt đầu cho phép bạn dạy Pokemon di chuyển với một mức giá. Bắt đầu từ 2000 và tăng thêm 1000 cho mỗi huy hiệu thu được (bạn bắt đầu với 75000)

DOWNLOAD:

Pass giải nén: vngame.tv

SCREENSHOT

).push({});